Verven asiakkaiden käytössä nyt myös psykoterapiapalvelut

Verven psykoterapiapalvelut käynnistyvät tiistaina 2.3.2021. Toivotamme uudet ja Vastaamon entiset asiakkaat tervetulleiksi jatkamaan keskeytyksettä terapiaansa Verveen.

Matalan kynnyksen psykoterapiapalvelut ympäri Suomea

Psykoterapiapalvelumme ovat nyt uusien ja entisten asiakkaiden käytettävissä. Voit tulla psykoterapiaan omalla kustannuksella ilman lähetettä ja diagnoosia. Palvelut ovat kaikkien asiakkaiden saatavilla paikkakunnasta riippumatta. Toimimme tällä hetkellä 16 paikkakunnalla. Voit varata meiltä ajan läsnätapaamisena haluamaltasi toimipaikalta tai etätapaamisena verkossa seuraavasti:

Sähköisesti verkkosivujemme kautta.
• Sähköpostitse osoitteesta ajanvaraus@verve.fi.
• Puhelimitse ma–pe klo 9–17 numerosta 044 4141 000.
• Oman terapeuttisi tai psykiatrisi kautta.

Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, jossa hankalia asioita käsitellään keskustelemalla. Ilman diagnosoitua vaivaakin, voi psykoterapeutin kanssa käydä hyvää mielenterveyttä, psyykkisiä kykyjä, sosiaalisia suhteita ja elämän laatua vahvistavaa keskustelua.

Psykoterapiassa avainasemassa on asiakkaan ja terapeutin välinen keskinäinen luottamus ja toimiva hoitosuhde. Yhtenä tavoitteenamme onkin ollut turvata Vastaamon entisten asiakkaiden mahdollisuus jatkaa keskeytyksettä terapiaansa ja hoitoaan luottavaisin mielin oman tutun terapeutin tai psykiatrin kanssa nyt meillä Vervessä.

Vaikeampien mielenterveyden häiriöiden hoito on suositeltavaa aloittaa psykiatrian erikoislääkärin tutkimuskäynnillä. Lääkärin diagnosoimien mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen voi hakea Kela-tukea.

Tietoturva ja luottamuksellisuus ovat toimintamme perusta

Tietoturva, asiakkaidemme tietojen turvallisuus ja luottamuksellisuus ovat toimintamme perusta. Vastaamon liiketoimintakaupassa Verveen ei siirtynyt asiakas- ja potilastiedot. Niin entisten kuin uusienkin asiakkaiden kohdalla, alkaa asiakkuus Vervessä uutena.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakas- ja potilastiedot tallennetaan ja käsitellään Vervessä Valviran luokittelemassa A-luokan järjestelmässä (Diarium). Kaikki asiakkaan ja terapeutin väliset keskustelut ovat potilastietolain mukaisesti salassa pidettäviä.

Lisätietoja
Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia
Verve Terapian tietosuojaseloste

Olemme käytettävissäsi sulkutilasta huolimatta

Hallitus ilmoitti eilen (25.2.2021), että Suomessa alkaa 8.3. kolmen viikon sulkutila joka kestää 28.3.2021 saakka. Tavoitteena Suomessakin pahentuneen epidemian saaminen hallintaan. Sulkutilan aikana on kokoontumisrajoituksia kiristetty ja osa palveluista menee kiinni.

Tartuntatautilaki velvoittaa Verveä ja tiivistetysti se tarkoittaa mm. seuraavaa:

• Lakisääteiset palvelut on turvattava: Verven palvelut ovat lakisääteisiä.
• Verven velvollisuutena on varmistaa, etteivät asiakkaat ja työntekijät ole yli 15 minuuttia kontaktissa ilman maskia, jos 2 metrin turvaväliä ei ole mahdollista noudattaa.

Asiakkaidemme ja henkilöstömme terveys ja tuvallisuus ovat etusijalla

Asiakkaidemme ja henkilöstömme terveys ja turvallisuus ovat kuntoutuksessamme sekä palveluissamme etusijalla, joten huolehdimme kaikissa asiakaskohtaamisissa tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä. Asiakkaan tilanne huomioiden voimme toteuttaa kuntoutuksen tai palvelun myös kokonaan tai osittain etänä. Tässä tilanteessa suosittelemmekin kaikille asiakkaillemme, kenelle se vain on mahdollista, etäkuntoutusta tai -palvelua.

Joissakin tapauksissa on tarkoituksenmukaista siirtää kuntoutusta tai palvelua muutamalla viikolla, mutta pidemmällä kuntoutuksen siirtämisellä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia niin henkilön omaan tilanteeseen kuin koko yhteiskuntaankin.

Näin huolehdimme Vervessä turvallisuustoimenpiteistä

• Noudatamme Verven koronantartunnantorjuntaohjetta sekä alueellisia ja paikallisia viranomaismääräyksiä ja suosituksia. Esimerkiksi ryhmätoiminnoissa pyrimme pitämään ryhmäkoot pieninä.
• Käytämme kaikissa asiakaskohtaamisissa kasvomaskeja ja/tai visiirejä. Työpisteillämme on pisarasuojat.
• Huolehdimme turvaväleistä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
• Emme tule töihin sairaana emmekä silloin, jos epäilemme altistuneemme koronavirustartunnalle.
• Toimimme vastuullisesti myös vapaa-ajalla.

Huomioithan seuraavat asiat, kun tulet meille

• Tule paikalle terveenä.
• Kun tulet paikalle, pese kädet ensisijaisesti vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Tarvittaessa puhdista kätesi desinfiointiaineella.
• Huolehdithan käsihygieniasta myös pitkin päivää, esim. ruokailun ja wc-käyntien yhteydessä.
• Käytä kasvomaskia ja pidä riittävä turvaväli (2 m).
• Jos kuntoutuksesi on jo käynnissä ja olet ollut lähikontaktissa koronaa sairastavan kanssa viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä kuntoutusohjaajaasi.
• Jos kuntoutuksesi on jo käynnissä ja olet ollut ulkomailla viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä kuntoutusohjaajaasi.
• Muista myös oikea yskimishygienia.

Jokainen tekee päätöksen kuntoutukseen tai palveluun lähtemisestä oman henkilökohtaisen tilanteensa perusteella. Ole meihin yhteydessä, jos kuntoutukseen tai palveluun lähtö askarruttaa, ja löydetään yhdessä sinulle paras ratkaisu. Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot löydät täältä >

Lisätietoja

Ajankohtaista tietoa koronatilanteesta saat THL:n nettisivuilta: www.thl.fi/korona
Lue Suomen Kuvalehden jutusta, miksi kuntoutusta tarvitaan myös korona-aikana

Verve laajentaa toimintaansa psykoterapiapalveluihin

Verve on tehnyt esisopimuksen Psykoterapiakeskus Vastaamon psykoterapialiiketoiminnan ostamisesta. Kauppa mahdollistaa asiakkaiden psykoterapiapalveluiden ja psykoterapeuttien työn jatkumisen. Liiketoimintakaupan myötä Verven tavoitteena on löytää entistä parempia ratkaisuja työelämän haasteisiin yhteensovittamalla muuttuvan työn ja mielenterveyskuntoutuksen.

Esisopimuksessa Verve Terapia Oy on sopinut liiketoimintakaupasta, jonka seurauksena Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n psykoterapiapalvelut siirtyvät Verveen 2.3.2021 alkaen. Vastaamon työntekijät siirtyvät Verveen vanhoina työntekijöinä. Kaupan lopullinen hyväksyntä vaatii vielä Vastaamon konkurssipesän pesänhoitajan ja velkojien hyväksynnän.

Jatkossakin asiakkaat saavat matalan kynnyksen psykoterapiapalveluita ja psykoterapeutit voivat keskittyä asiakastyöhön.

– Noin joka viides suomalainen kärsii mielenterveysongelmista, ja heistä vain puolet hakee ongelmiinsa apua. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy on mielenterveysongelmat. Työelämän asiantuntijana haluamme vastata entistä paremmin tähän ongelmaan. Vastaamossa on tehty todella hienoa ja arvokasta työtä, joten on tärkeätä, että tämä työ pääsee jatkumaan. Tietomurto on ollut asiakkaille ja työntekijöille suuri järkytys ja nyt on tärkeätä saada luottamus palautettua, toteaa KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

– Missiomme on tukea ihmisiä kohti mielekästä arkea sekä pääsemään ja palaamaan työelämään sekä pysymään siellä. Esisopimuksessa sovitun liiketoimintakaupan myötä saamme nyt uuden keinon toteuttaa missiotamme, toteaa Verve Terapia Oy:n toimitusjohtaja Raimo Kalliokoski.

Liiketoimintakaupan tavoitteena on ensisijaisesti turvata asiakkaiden matalan kynnyksen psykoterapiapalveluiden jatkuminen, palveluiden hyvä alueellinen saatavuus, palveluiden kehittäminen ja Vastaamon työntekijöiden, kuten psykoterapeuttien ja psykiatrien, työn jatkuminen.

Liiketoimintakaupan myötä 2.3.2021 Verveen siirtyvät Vastaamon työntekijät ja heidän osaamisensa. Tietojärjestelmät eivät siirry. Verveen vanhoina työntekijöinä siirtyvät työntekijät siirtyvät käyttämään Verven tietojärjestelmiä ja työkaluja. Psykoterapiassa käytettävä ohjelmisto kuuluu Valviran luokittelemaan A-luokkaan, joka on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Toivotamme asiakkaat tervetulleiksi Verveen jatkamaan terapiaansa. Kelan kuntoutuspsykoterapian päätökset kohdistuvat nimettyyn terapeuttiin, jonka kanssa hoito voi jatkua keskeytyksettä. Muiden sopimuksien siirtämisestä neuvotellaan tilaajien kanssa. Asiakas- ja potilastiedot eivät siirry liiketoimintakaupassa Verveen. Asiakkaiden kannattaa sopia oman terapeuttinsa kanssa terapiasuhteen jatkamisesta Vervessä. Tällöin asiakkuus aloitetaan Vervessä puhtaalta pöydältä, Verven A-luokan Kanta-yhteensopivassa asiakastietojärjestelmässä.

Vastuulliset kotimaiset yhtiöt, Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, omistavat Verven. Näiden yhtiöiden taustalla ovat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Säätiöiden toiminnan yksinomainen tarkoitus on kuntoutuksen kehittäminen. Tämä on pohjana Verven yhteiskuntavastuullisessa yritystoiminnassa, jossa korostuvat luotettavuus sekä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä toiminta kaikkien sidosryhmien osalta.

Verve Terapia Oy on Verven kokonaan omistama tytäryhtiö. Vervellä on toimintaa 19 paikkakunnalla. Verven tälle vuodelle budjetoitu liikevaihto on 33 M€ ja se työllistää noin 500 henkilöä. Koko Verve-ryhmittymän yhteenlaskettu liikevaihto on yli 50 M€ ja henkilöstöä on noin 750.

KK-Verve Oy on valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija. Tuemme ihmisiä kohti mielekästä arkea sekä pääsemään ja palaamaan työelämään sekä pysymään siellä. Työpaikoilla valmennamme yksilöitä ja esimiehiä liiketoiminnan uudistuvissa tilanteissa. Tarjoamme vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja terapiapalveluita heikentyneen toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen tueksi.

Lisätiedot:
Hannu Ronkainen, toimitusjohtaja KK-Verve Oy, puh. 050 559 4797, hannu.ronkainen@verve.fi.

Raimo Kalliokoski, toimitusjohtaja Verve Terapia Oy, puh. 050 553 9111, raimo.kalliokoski@verve.fi.

Niina Sintonen, viestintäpäällikkö KK-Verve Oy, puh. 040 582 4007, niina.sintonen@verve.fi.

Fysioterapia kuva.

Olemme täällä sinua varten heikentyneestä koronavirustilanteesta huolimatta

Koronavirustilanne on heikentynyt Suomessa nopeasti. Noin puolet kansalaisista asuu alueilla, jotka ovat joko kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Kuntoutuksen ja hyvästä voinnista huolehtimisen tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt, ja kuntoutuksen siirtämisellä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia niin henkilön omaan tilanteeseen kuin koko yhteiskuntaankin.

Asiakkaidemme ja henkilöstömme terveys ja turvallisuus ovat meillä etusijalla. Huolehdimme kaikissa asiakaskohtaamisissa tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä. Asiakkaan tilanteen huomioiden voimme toteuttaa kuntoutuksen tai palvelun myös kokonaan tai osittain etänä.

Näin huolehdimme Verve Terapiassa turvallisuustoimenpiteistä:

 • Noudatamme koronan tartunnantorjuntaohjetta sekä alueellisia ja paikallisia viranomaismääräyksiä ja suosituksia.
 • Käytämme kaikissa asiakaskohtaamisissa kasvomaskeja ja/tai visiirejä. Joillakin työpisteillämme hyödynnämme myös pisarasuojia.
 • Huolehdimme turvaväleistä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Emme tule töihin sairaana emmekä silloin, jos epäilemme altistuneemme koronavirustartunnalle.
 • Toimimme vastuullisesti myös vapaa-ajalla.

Huomioithan nämä, kun tulet meille:  

 • Tule paikalle terveenä.
 • Kun tulet paikalle, pese kädet ensisijaisesti vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Tarvittaessa puhdista kätesi desinfiointiaineella.
 • Käytä kasvomaskia ja pidä riittävä turvaväli.
 • Jos pidempi kuntoutusprosessisi on jo käynnissä ja olet ollut lähikontaktissa koronaa sairastavan kanssa viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä toimipaikkaamme.
 • Jos kuntoutuksesi on jo käynnissä ja olet ollut ulkomailla viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä kuntoutusohjaajaasi.
 • Muista myös oikea yskimishygienia.

Jokainen tekee päätöksen kuntoutukseen lähtemisestä oman henkilökohtaisen tilanteensa perusteella. Ole meihin yhteydessä, jos kuntoutukseen lähtö tai palveluumme tuleminen askarruttaa, niin löydämme yhdessä sinulle parhaimman ratkaisun.

Löydät täältä toimipaikkakohtaiset yhteystietomme. >>

Lisätietoja


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design